Koszyk
Twój koszyk:
0 Ulubione Kontakt

Biuro obsługi Klienta

Pn. - Pt od.8.30 do 16.30

Koszyk

Zwroty towaru

1. Prawo odstąpienia od umowy. Klient będący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów, w tym Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Przedsiębiorca Indywidualny, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym Sprzedającego, zawierając z Kupującym umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru nabytego od Sprzedającego w jego Sklepie internetowym, lub w którym w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana uprzednio przez Klienta jako osoba uprawniona do odbioru Towaru. O zachowaniu terminu zwrotu towaru decyduje data wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Zgodnie z pkt 1, do odstąpienia od umowy wymagane jest od Klienta złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w pkt 1. Klienta, zamierzając złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wybrać jedną z form odstąpienia, wskazanych poniżej :

a) wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy Sprzedającego,

b) wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: zwrot@sklepsegafredo.pl

3. Klient składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy umieszczonego do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego - formularz

4. Sprzedający prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i po przesłaniu Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku wyboru przez Klienta formy przekazania Sprzedającemu Towaru innej niż zwykły, najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, związanych z jego wyborem innego niż najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.

6. Sprzedający dokona zwrotu dokonanych uprzednio przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uprzednio uiszczając płatność Klient, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający będzie uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub do chwili dostarczenia Sprzedającemu przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedającemu, bądź przekazania Towaru osobie/osobom upoważnionym uprzednio do odbioru przez Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów spożywczych po otwarciu opakowania produktu spożywczego.

10. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Nabywca musi odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z dokumentem sprzedaży na adres:

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Na Buczków 5
32 - 700 Bochnia

 
Obsługa Klienta Pn. – Pt. od 8:30 do 16:30
+48 784 000 900
Dane firmy

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7
32 - 700 Bochnia
NIP: 8681746560
Regon: 852630900
KRS: 0000127098