Koszyk
Twój koszyk:
0 Ulubione Kontakt

Biuro obsługi Klienta

Pn. - Pt od.8.30 do 16.30

+48 784 000 900
Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających z serwisu www.sklepsegafredo.pl oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016,) (dalej „RODO”).

I.  INFORMACJE OGÓLNE.

Właścicielem serwisu internetowego www.sklepsegafredo.pl jest Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Partyzantów 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000127098, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8681746560 oraz REGON: 852630900.

Administratorem danych osobowych jest Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Partyzantów 7, tel. 14 615 41 00 email: info@segafredo.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 a,  art. 6 ust 1 b i art. 6 ust 1 f  w/ w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą wyrażonej w formularzu kontaktowym lub w związku z realizacją zakupów i zamówień za pośrednictwem witryny www.sklepsegafredo.pl oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne administratora  oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora.

II. JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA SKLEPSEGAFREDO.PL ?

W przypadku złożenia zamówienia, zapisania się na newsletter lub wypełnienia formularza kontaktowego w serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane: login, imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres wysyłki, nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza,  których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowej realizacji zamówień za pośrednictwem witryny sklepsegafredo.pl,  oraz realizacji usługi typu newsletter. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w pkt VI. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego  świadczenia usług.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.sklepsegafredo.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: zakupu, przesłania zapytania lub wypełnienia dowolnego formularza kontaktowego znajdującego się w serwisie, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Administratora. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym m.in. wysyłki newsletter, powiadomień i innych form marketingu.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie /korzystania z formularza kontaktowego/ subskrypcji newsletter/składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora.

IV.  UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego).

Odbiorcy (procesorze powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, instytucje upoważnione z mocy prawa, oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz instytucje uprawnione z mocy prawa. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

V. REALIZACJA UPRAWNIEŃ

W celu realizacji uprawnień wskazanych w pkt IV należy skontaktować się a administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość na adres mailowy  info@segafredo.pl lub przesyłając wiadomość drogą listowną na adres : Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych, udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

VI. KTO MA DOSTĘP DO GROMADZONYCH I ZBIERANYCH DANYCH?

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu sklepsegafredo.pl , którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa. Odbiorcami danych są także  instytucje upoważnione z mocy prawa, dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

VII. Pliki Cookies

 1. Serwis www.sklepsegafredo.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach.
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka“).

 1. Informacje formularzach.
  a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 2. Serwis www.sklepsegafredo.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu sklepsegafredo.pl z siedzibą pod adresem ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Obsługa Klienta Pn. – Pt. od 8:30 do 16:30
+48 784 000 900
Dane firmy

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 7
32 - 700 Bochnia
NIP: 8681746560
Regon: 852630900
KRS: 0000127098

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.